Blessed with love

Een van de vele rituelen waar Balinezen dagelijks veel tijd aan besteden is het offeren. Er worden offers aan de goden, voorouders en demonen gebracht in alle denkbare vormen, kleuren en substansies.

Blessed with love
 
Deze offers zijn in de eerste plaats bedoeld als gift, om dankbaarheid uit te drukken aan de welwillende goden en om de kwaadaardige te paaien zodat zij de harmonie van het leven niet verstoren. 
 
Balinezen geloven dat alles bezield is, dat niet alleen levende wezens een ziel in zich hebben maar ook objecten. Ieder sieraad van Close to Zen wordt volgens boeddhistische traditie gezegend om de dragers ervan te beschermen.